DIMARTS 7 FINS DIVENDRES 17 DE GENER. AV. RIPOLLÈS

TALL DEL PAS DE VEHICLES PER OBRES DE MILLORA DEL COL.LECTOR DE SANEJAMENT.

ES PERMETRÀ EL PAS DE VEHICLES DELS VEÏNS CONTRA DIRECCIÓ PER QUE PUGUIN ACCEDIR ALS SEUS GARATGES