abril 26, 2017

Empreses

Documentació per contractar aigua per Obres:


 • DNI, NIF, NIE
 • Permís d’ obres 
 • Compte Bancari/mòbil/correu electrònic.

 

Documentació per contractar aigua per a Indústries/Comerços: 


 • DNI, NIF, NIE
 • Acreditació del drets d’ús de l’immoble:

    Propietaris: Escriptura / Contracte compra-venda/ Nota registre de la propietat/Titulació de l’ús de fruit.

    Llogaters: Contracte de lloguer i autorització del propietari (en cas de que no consti l’autorització en el contracte de lloguer)

 • Butlletí del Llauner
 • Llicència Municipal per establir l’Activitat o d’Obertura
 • Compte Bancari/mòbil/correu electrònic.

 

Documentació necessària per efectuar Subrogació:


 • DNI, NIF, NIE
 • Acreditació del drets d’ús de l’immoble:

Defunció /Acceptació d’ Herència i/o Certificat de Defunció

Separació / Divorci

Fusió d’Empreses

Canvis de Societats

 • Compte Bancari/mòbil/correu electrònic.

 

Documentació necessària per sol·licitar una escomesa de clavegueram industrial:


Llicència de connexió de l’Ajuntament de Ripoll, que per sol·licitar-la a l’Ajuntament

hauran de presentar els següents documents:

 • Nom del titular, domicili de l’habitatge, el local, el comerç, la indústria, el servei o la instal·lació.
 • Ubicació i característiques de l’establiment o de l’activitat, si s’escau.
 • Plànol de la xarxa de desguàs interior de l’edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

Llicència de connexió del Consell Comarcal