DIVENDRES 26 DE FEBRER

AVARIA XARXA. CARRERS AFECTATS: CR. TARRAGONA, CR. JOSEP Mª FUSTER I ELS NÚMEROS SENARS COMPRESOS ENTRE EL Nº 27 – 45 DEL CARRER PROGRÉS. SERVEI RESTABLERT A LES 12:10