DIMECRES 26 DE MAIG

PER TAL DE REALITZAR UNA AFECTACIÓ A LA XARXA D’ AIGUA ES SUSPÈN EL SUBMINISTRAMENT AL POLÍGON CASANOVA DE BAIX DE 8:00 DEL MATÍ A LES 17:00 DE LA TARDA.