DIJOUS 10 DE JUNY

AVARIA XARXA. CARRERS AFECTATS:

CTRA. DE BARCELONA, CR. NURIA, CR. CANIGÓ, CR. CONCEPCIÓ DUCLOUX I CR. JOSEP Mª PELLICER.

REOBERTURA SUBMINISTRAMENT A LES 11:10