DIJOUS 8 DE JULIOL

PER TAL DE REALITZAR UNA AFECTACIÓ A LA XARXA D’AIGUA ES SUSPÈN EL SUBMINISTRAMENT AL POLÍGON CASANOVA DE BAIX DE 8:00 DEL MATÍ A LES 17:00 DE LA TARDA.