Comunicat relatiu a la qualitat de l’aigua de la xarxa municipal d’aigua potable de Ripoll

Informem que en les darreres setmanes en alguns sectors de la xarxa de distribució d’aigua potable de Ripoll s’ha pogut observar una coloració grogosa a l’aigua. Mitjançant els controls de qualitat de l’aigua que fa de forma periòdica Somasrsa, s’ha detectat presència de ferro en l’aigua, que en estar en contacte amb el desinfectant, reacciona engroguint-la. Aquest fet no és general i pot concentrar-se en determinats punts de la xarxa o en determinats moments del dia. Amb aquestes concentracions es garanteix que l’aigua compleix la normativa vigent.